ДА СЕ
СБЛИЖИМ

Така правят хората. Затова, ако искате да се свържете с нас, можете да започнете с едно просто „здравей“.