Познавате ли вашите потребители? И по-важното – вашите потребители

ПОЗНАВАТ ЛИ
БРАНДА ВИ?

Сега заменете “потребител” с “човек”. Това е смисълът на

HUMANITY TEST

20 въпроса, които ще ви помогнат за миг да забравите всичко, което знаете, и да погледнете на бранда си по начин, по който досега не сте.

Защото стратегията е само теория, докато не се превърне

ВЪВ ВРЪЗКА С ЧОВЕКА

А връзката с хората е невидимата разлика между безлична фирма и иконичен бранд.

Достигате ли до хората? Разберете с “Humanity test” и открийте своя Humanity Index, разработени в партньорство с BluePoint.

Важно – за да получите обективна оценка, забравете, че познавате бранда, и попълнете отговорите така, както смятате, че би ги попълнил случаен човек.